Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814

Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814

Regjeringsrådet (senere statsrådet) ble opprettet etter oppløsningen av unionen mellom Danmark og Norge i 1814, etter instruks og kunngjøring av den daværende prins Christian Frederik. Regjeringsrådet ble dannet etter mønster av det danske geheimestatsrådet og hadde bare rådgivende myndighet. Det skulle møtes to ganger i uken, og behandle saker som på forhånd hadde sirkulert mellom medlemmene. Rådets sekretær skulle føre protokoll under møtene. Denne protokollen ble i sin helhet utgitt av Riksarkivet allerede i 1899.

Kristiania 1899

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00