Forhandlingsprotokoll for Norges Venstreforening 1884–1909

Forhandlingsprotokoll for Norges Venstreforening 1884–1909

Norges Venstreforening vart skipa på det konstituerande landsmøtet i Kristiania 28.–29. januar 1884. Den protokollen som da vart påbyrja, var i bruk i 25 år, til den 26. januar 1909. I denne første protokollen er det skrive referat frå 17 landmøte, 87 styremøte og eit utvalsmøte (1903). Dessutan er det ei "beretning" om verksemda 1906–08. Frå dei ymse møta gjev protokollen opplysningar om a) deltakarar, b) saksliste, c) framlegg, d) voteringar og e) vedtak.

Ved L. Mjeldheim, Oslo 1994

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00