Fra den gamle bonde-opposisjon

Fra den gamle bonde-opposisjon

Brev og innlegg fra stortingene 1818, 1821, 1822 og 1833 av Jacob Hoel

Utgitt for den Norske Historiske Forening
ved H. Koht, Oslo 1927

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00