Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk korrespondanse 1862–1871, II

Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk korrespondanse 1862–1871

Bind II: november 1863–desember 1864

Korrespondansen mellom førstestatsråd Frederik Stang og statsminister Georg Sibbern er en av de mest sentrale kilder til norsk politisk historie i 1860-årene, og den kaster også lys over svensk og dansk historie i samme tidsrom. På grunn av det tvedelte norske regjeringssystem, med en statsrådsavdeling ledet av en statsminister ved kongens side i Stockholm og den norske regjering i Kristiania med en førstestatsråd som preses, ble det ført en utstrakt politisk korrespondanse mellom de to hovedstedene.

Vi er i den heldige stilling at den omfangsrike brev- og telegramvekslingen mellom Stang og Sibbern for den vesentlige del er bevart. Det dreier seg om ca. 1.150 brev fra Sibbern til Stang og henimot 900 brev fra Stang til Sibbern. I tillegg til dette kommer en rekke telegrammer.

Korrespondansen i sin helhet er utgitt i 6 bind. Alle er tilgjengelige i nettbutikken.

Ved A. Kaartvedt, Oslo 1970

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00