Fridtjof Nansen. Brev V

Fridtjof Nansen. Brev

Bind V: 1926–1930. Tillegg 1888–1925

Denne utgivelsen av et utvalg av Fritjof Nansens brev kaster nytt lys over hans utvikling og innsats som forsker, som politiker og som leder av etterkrigsårenes humanitære arbeid for fanger og flyktninger. Utvalget er foretatt med dette synspunkt for øye.

Fritjof Nansens brev er utgitt i 5 bind. Bind 1 og 2 er utsolgt. Bind 3–5 er tilgjengelige i nettbutikken.

Bind V inneholder navneregister til alle 5 bindene.

Utgitt for Nansenfondet ved S. Kjærheim, Oslo, Universitetsforlaget 1978

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00