Halvdan Koht. Rikspolitisk dagbok 1933–1940

Halvdan Koht. Rikspolitisk dagbok 1933–1940

Etter valgseieren for Arbeiderpartiet i 1933 ble det aktuelt for Halvdan Koht å forberede seg på oppgaven som utenriksminister i en ny regjering. Samtidig bestemte han seg for å skrive ned sine tanker og refrater fra møter i regjering og stortingsgruppe. Det er disse dagboksnotater som her er utgitt i et samarbeid mellom Styret for Kjeldeskriftfondet og Tiden Norsk Forlag.

Gjennom Kohts dagboksnotater blir vi vitne til dramatiske brytninger innen arbeiderbevegelsen. Overgangen fra pasifisme til opprustning, vår tradisjonelle nøytralitet og kampen mot fascismen i Spania og Tyskland. Kohts notater gir oss et blikk inn i den prosessen som førte Arbeiderpartiet fram fra et revolusjonært til et reformistisk parti.

Ved S. Kjærheim, Oslo, Tiden Norsk Forlag, 1985

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00