Historiske Samlinger I

Historiske Samlinger I

Serien Historiske Samlinger var et historisk tidsskrift utgitt av Den Norske Historiske Kjeldeskriftkommisjonen. Det inneholdt forskjellige aktstykker, dagbøker og lignende. I alt kom det ut 3 bind i denne serien og alle er tilgjengelige i nettbutikken.

Innhold bind I:

  • Breve fra Justitiarius Jens Christian Berg til Sorenskriver (senere Byfoged og Amtmand) Gustav Peter Blom 1815–1831.
  • Aktstykker om Bodøsagen.
  • Register

Bind I består av 3 hefter. Angitt pris gjelder for hele bindet.

Ved L. Daae, Y. Nielsen, Christiania 1898–1900

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00