Historiske Samlinger II

Historiske Samlinger II

Serien Historiske Samlinger var et historisk tidsskrift utgitt av Den Norske Historiske Kjeldeskriftkommisjonen. Det inneholdt forskjellige aktstykker, dagbøker og lignende. I alt kom det ut 3 bind i denne serien og alle er tilgjengelige i nettbutikken.

Innhold bind II:

 • Aktstykker til Norges Historie i 1814.
 • Tillæg til de i Bind I meddelte Breve fra J. Chr. Berg.
 • To Breve fra P.C. Asbjørnsens Fader. (Et lidet Interieur fra Krigstiden 1808).
 • Chr. Langes Optegnelser om nogle norske Forhold og Personligheder fra Aarene 1844–1845.
 • Breve til Rector Frederik Moltke Bugge (1836–1844).
 • Ankeriana  (Breve til Carsten Anker).
 • Indstilling og Forslag fra den paa Eidsvold under 14de Mai 1814 nedsatte Finanskomité med dertil hørende Bilag.
 • Af Maurits Hansens Brevet til C.N. Schwach 1820-1842.
 • M.C. Hansens Ungdomsaar indtil hans Ansættelse i Throndhjem.
 • Et Aktstykke om Bodøsagen.
 • Diplomatisk Brevveksling om Norge mellom Wien og London (1814) og mellom Berlin og London (1813, 1814).
 • Register.

Bind II består av 3 hefter. Angitt pris gjelder for hele bindet.

Ved L. Daae, Y. Nielsen, Christiania 1902–1907

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00