Historiske Samlinger III

Historiske Samlinger III

Serien Historiske Samlinger var et historisk tidsskrift utgitt av Den Norske Historiske Kjeldeskriftkommisjonen. Det inneholdt forskjellige aktstykker, dagbøker og lignende. I alt kom det ut 3 bind i denne serien og alle er tilgjengelige i nettbutikken.

Innhold bind III:

  • Fra Poul Møllers Liv som Professor i Christiania.
  • En Reisebeskrivelse fra 1843 af Johan Collett.
  • U.V. Møllers Optegnelser fra en Reise i Danmark 1817.
  • Af Generalmajor Paul Hansen Birchs efterladte Papirer.
  • Diplomatiske Aktstykker fra 1814.
  • Nicolai Wergelands udkast til grundlov for kongeriget Norge paa rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814.
  • Nogle Breve og Optegnelser om Norge i 1814 fra Ove Mallings Papirer.
  • Aktstykker vedkommende Universitetets Oprettelse 1793–1813.
  • Aktstykker vedkommende Biskop Gunnerus' Abeide for Universitetet i Aaret 1771.
  • Register.

Bind III består av 3 hefter. Angitt pris gjelder for hele bindet.

Ved L. Daae, Y. Nielsen, G. Tank,  Christiania 1908–1914

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00