Meddelelser fra det norske Rigsarchiv III

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv III
indeholdende Bidrag til Norges Historie af utrykte Kilder

Innholdsfortegnelse bind III:

  1. Aktstykker vedkommende krigsbegivenheterne 1814. Ved premierløitnant Caspar Aubert
  2. Arkivregistreringa paa Akershus i 1622. Av Sigurd Kolsrud
  3. Om Oprettelsen af en Bank i Norge 1760. Meddelt af Professor dr. Axel Nielsen, København
  4. Norske Kort i Hans Majestæt Kongens Haandbibliotek i Kjøbenhavn. Meddelt af Bibliotekar H. Ehrencron-Müller
  5. Den Norske Kvæsthuskassa (Krigshospitalskassa) 1679–1814. Med eit tillegg um den Norske Officersenkjekassa 1721–1770. Av Gustav Indrebø
  6. Gamal brevskipnad. Etterrøkjingar og upgreidingar i norsk diplomatikk. Av Johan Agerholt
  7. Registre. Av Jonas Jansen

Bind III består av 4 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet.

Bind I og II i denne serien er også tilgjengelig i nettbutikken.

Kristiania/Oslo 1911–1933

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 250,00