Nasjonal Samling. Møteprotokoll 1934–1945

Nasjonal Samling. Møteprotokoll 1934–1945

Vidkun Quislings parti Nasjonal Samling ble stiftet i 1933 og deltok ved fire valg før okkupasjonen. Partiet oppnådde aldri mer enn 25 000 stemmer, om lag to prosent av velgermassen. Etter det tyske overfallet på Norge i 1940 løftet okkupantene Vidkun Quisling og hans parti bort fra den politiske periferien og inn i maktens sentrum. Fra høsten 1940 til våren 1945 styrte partiet landet under tysk overhøyhet. Nasjonal Samling som den norske varianten av den europeiske fascismen har dermed krav på en langt større interesse enn partiets størrelse normalt skulle tilsi. Nasjonal Samlings møteprotokoll 1934–1945 er en sentral kilde til partiets korte, men eiendommelige historie.

Utgaven er utstyrt med et omfattende personregister med opplysning om de verv og stillinger den enkelte hadde i partiet og i statlig eller kommunal forvaltning. Utgaven er rikt illustrert med portretter av partimedlemmer og bilder fra partiets møter og arrangementer i tilknytning til disse.

Ved M.G. Ekker, O. Kolsrud og Å.A. Lange. Riksarkivet 2011

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 300,00