Norge som selvstendig stat?

Norge som selvstendig stat?

Et anonymt skrift fra 1814

I april 1814 brakte unionsmannen Jacob Aall med seg en ferdigskrevet tale til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Denne talen, som aldri ble fremført, forelå i flere avskrifter, og nådde fram til England allerede i slutten av måneden. Blant nordmennene i London vakte den unionsvennlige "talen" stor oppmerksomhet, og provoserte fram den politiske avhandlingen Kan og bør Norge skilt fra Danmark danne sig til en særskilt stat? Denne avhandlingen er skrevet i London av en anonym forfatter, og er en viktig kilde til norsk historie i og omkring 1814.

Det er denne avhandlingen Riksarkivet her gir ut under tittelen Norge som selvstendig stat? Et anonymt skrift fra 1814.

Ved O. Vasstveit, Oslo 1996

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00