Norges forhold til Sverige under krigen 1940–45, II

Norges forhold til Sverige under krigen 1940–45, II

Aktstykker utgitt av Det Kgl. Utenriksdepartement

Innhold bind II:

  • Den gjensidige diplomatiske representasjon
  • Norske myndigheters opphold på svensk territorium
  • Den svenske presses holdning 1940–42
  • De internerte mannskaper 1940
  • Transitt gjennom Sverige av tysk "Division Engelbrecht" fra Norge til Finnland sommeren 1941
  • Nyhetstjenesten ved den norske legasjon i Stockholm 1941
  • Personliste

Bind III i denne serien er også tilgjengelig i nettbutikken. 

Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1948

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00