Norges forhold til Sverige under krigen 1940–45, III

Norges forhold til Sverige under krigen 1940–45, III

Aktstykker utgitt av Det Kgl. Utenriksdepartement

Innhold bind III:

 • De norske skip i Sverige ("kvarstadbåtene")
 • Utenrikspolitiske hovedlinjer 1942. Debatt om de nordiske lands fremtidige stilling
 • Politiske flyktninger
 • Tvangsutskrivningen i Norge
 • Utdannelse av polititropper i Sverige
 • Spørsmål om svensk militær hjelp til Norge i krigens sluttfase
 • Den tyske aksjon mot Oslo Universitet 30. november 1943. Deportering av studentene
 • Hjelp til nordmenn i tysk fangeskap
 • Svensk hjelp ("relief") til sivilbefolkningen i Norge
 • Forholdet mellom Norge og Sverige 1940–45 (tilbakeblikk)
 • Alfabetisk personregister til b. 1-3

 Bind II i denne serien er også tilgjengelig i nettbutikken.

Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1950

 Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00