Protokoll for Venstres stortingsgruppe 1883–1940, III

Protokoll for Venstres stortingsgruppe 1883–1940

Bind III: 1935–1940

Protokollene for Venstres stortingstruppe er bevart for tidsrommet fra 1883 og til våre dager. I de første årene er protokollasjonene nokså summariske, og der er også mange lakuner. Men fra og med 1908 foreligger sammenhengende serier av nedtegnelser, og referatene flyter etterhvert rikere og fyldigere.

Protokollene er en viktig kilde til vår politiske historie. For mellomkrigstiden er den sentral. Det skyldes ikke minst det omhyggelige arbeid som ble gjort av Karl Korneliussen Kleppe som var gruppens referent i årene 1931 til 1940.

Utgivelsen av protokollene omfatter 3 bind som alle er tilgjengelige i nettbutikken.

Ved R. Danielsen, Oslo 1978

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00