Regesta Norvegica I

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind I i serien dekker perioden 822–1263.

Ved E. Gunnes, 1989

Pris kr 240,00

Les mer...

Regesta Norvegica II

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 2 i serien dekker perioden 1264-1300.

Ved N. Bjørgo og S. Bagge, 1978

Pris kr 240,00

Les mer...

Regesta Norvegica III

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 3 i serien dekker perioden 1301-1319.

Ved S. Bagge og A. Nedkvitne, 1983

Pris kr 240,00

Les mer...

Regesta Norvegica IV

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 4 i serien dekker perioden 1320-1336.

Ved E. Gunnes og H. Kjellberg, 1979

Pris kr 240,00

Les mer...

Regesta Norvegica V

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 5 i serien dekker perioden 1337–1350.

Ved E. Gunnes, 1979

Pris kr 240,00

Les mer...

Regesta Norvegica VI

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 6 i serien dekker perioden 1351–1369.

Ved H. Kjellberg, 1993

Pris kr 300,00

Les mer...

Regesta Norvegica VII

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 7 i serien dekker perioden 1370–1390.

Ved G.I. Pettersen og K. Sprauten, Oslo 1997

Pris kr 300,00

Les mer...

Regesta Norvegica VIII

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 8 i serien dekker perioden 1391–1404.

Ved A-M. Hamre, Oslo 2006

Pris kr 300,00

Les mer...

Hirdloven

Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn.
Tekst etter håndskriftet AM 322 fol, med oversettelse til moderne norsk.

Ved S. Imsen, Oslo 2000

Pris kr 300,00

Les mer...

Konungs skuggsiá

Ved L. Holm-Olsen, Oslo 1945. Ny revidert utgave, Oslo 1983. Innbundet

Pris kr 300,00

Les mer...

Konungs skuggsiá

Ved L. Holm-Olsen, Oslo 1945. Ny revidert utgave, Oslo 1983. Heftet

Pris kr 250,00

Les mer...

Hákonar saga Hákonarsonar

Etter håndskriftene Sth. 8 fol., AM 325 VIII,4° og AM 304,4°.

Ved M. Mundt, Oslo 1977, rettelseshefte ved J.E. Knirk, Oslo 1982

Pris kr 250,00

Les mer...

Strengleikar

An Old Norse Translation of Twenty-one Old French Lais.
Old Norse text and English translation.

By R. Cook and M. Tveitane, Oslo 1979

Pris kr 250,00

Les mer...

Barlaams ok Josaphats saga

Barlaams ok Josaphats saga er en omdiktning av legenden om Budda.

Tekstkritisk utgave av det norske håndskriftsmaterialet.
Ved M. Rindal, Oslo 1981

Pris kr 250,00

Les mer...

Den eldre Gulatingslova

Norrøn tekst.
Ved B. Eithun, M. Rindal og T. Ulset, Oslo 1994

Pris kr 300,00

Les mer...

De eldste østlandske kristenrettene

Kristenrettene fra de to østlandske lovområdene Eidsivating og Borgarting er gjengitt både i originaltekst og i oversettelse til moderne norsk.

Ved E. Fjeld Halvorsen og M. Rindal, Oslo 2008

Pris kr 300,00

Les mer...

Stjórn

Stjórn er en norrøn oversettelse av deler av Det gamle testamente.

Ved R. Astås, Oslo 2009

Pris kr 500,00

Les mer...

Det Arnamag­næanske Haandskrift 81a Fol.

Skálholtsbók yngsta.
Inneholder Sverris saga, Böglunga sögur, Hákonar saga Hákonarsonar.
Ved A. Kjær og L. Holm-Olsen, Kristiania/Oslo 1910–1986

Pris kr 280,00

Les mer...

Diplomatarium Norvegicum XVII

 Diplomatarium Norvegicum er en kildesamling av dokumenter som angår Norge, inntil ca 1570.

 Christiania 1902-1913

Pris kr 1.100,00

Les mer...

Diplomatarium Norvegicum XVII:6

O. Kolsruds bispeliste

Ved O. Kolsrud, Christiania 1913

Pris kr 300,00

Les mer...

Diplomatarium Norvegicum XXI

Diplomatarium Norvegicum er en kildesamling av brev og dokumenter som angår Norge, inntil ca 1570.

Bind XXI Oslo 1976.

Pris kr 360,00

Les mer...

Diplomatarium Norvegicum XXII

Diplomatarium Norvegicum er en kildesamling av brev og dokumenter som angår Norge, inntil ca 1570.

Bind XXII Oslo 1990–1995

Pris kr 360,00

Les mer...

Series Topographica: Fyresdal

Dokumenter som angår Fyresdal i Telemark fra perioden 1308-1708

Ved A. Bugge og O. Kolsrud, Kristiania 1919

Pris kr 300,00

Les mer...

Kongebrev i Diplomatarium Norvegicum

Systematisk register over kongebrev i Diplomatarium Norvegicum I-XX,1

Ved R. Fladby, Oslo 1965

Pris kr 100,00

Les mer...

Norges gamle Love; anden række, I

Bind I dekker perioden 1380–1447

Ved A. Taranger, Kristiania 1904–1912

Pris kr 1.000,00

Les mer...

Norges gamle Love; anden række, II

Bind II dekker perioden 1448–1482

Ved A. Taranger, O.A. Johnsen og O. Kolsrud, Kristiania/Oslo 1914–1934

Pris kr 750,00

Les mer...

Norges gamle Love; anden række, III

Bind III dekker perioden 1483–1513.
Ved G.A. Blom, G. Åquist, H. Kjellberg, F.L Næshagen og A.M. Næshagen, Oslo 1966–1981

Pris kr 400,00

Les mer...

Norges gamle Love; annen rekke, IV:1

Bind IV, 1. hefte: Statens lovgivning 1513-1536

Ved H. Kjellberg, Oslo 1995

Pris kr 300,00

Les mer...

Den store saga om Olav den hellige

Efter pergamenthåndskrift i Kungliga Biblioteket i Stockholm nr. 2 4°, med varianter fra andre håndskrifter.

Ved O.A. Johnsen og J. Helgason, Oslo 1930–1941, opptrykk, Oslo 1988

Pris kr 280,00

Les mer...

En tale mot biskopene

En sproglig-historisk undersøkelse, med facsimilia.

Ved A. Holtsmark, Oslo 1931

Pris kr 200,00

Les mer...

Eirspennil

AM 47 fol – Nóregs konunga sögur. Magnús góði – Hákon gamli

Hefte 3-5
Ved F. Jónsson, Kristiania 1913–16

Pris kr 150,00

Les mer...

Gammalnorske membran­fragment i Riksarkivet

Faksimileutgave av fragmenter av gammelnorske lovtekster.

Innbundet. Oslo 1963

Pris kr 1.000,00

Les mer...

Gammalnorske membran­fragment i Riksarkivet

Faksimileutgave av fragmenter av gammelnorske lovtekster.

Heftet. Oslo 1963

Pris kr 750,00

Les mer...

Messuskýringar

Liturgisk symbolikk frå den norsk-islandske kyrkja i millomalderen

Ved O. Kolsrud, Oslo 1952

Pris kr 100,00

Les mer...

Sverris saga

Tekst gjengitt etter Cod. AM 327 4°

Ved G. Indrebø, Kristiania 1920. Opptrykk Oslo 1981

Pris kr 250,00

Les mer...

Aslak Bolts jordebok

Oversikt over eiendommer under erkesetet i Nidaros på 1430-tallet.
Gjengir originalens tekst samt oversettelse til moderne norsk.

Ved J.G. Jørgensen, Oslo 1997

Pris kr 400,00

Les mer...

Jordetal og marketal

Uppskrifter um gamal landskyldrekning og myntrekning, serleg frå siste helvti av 1500-åri.

Ved A. Steinnes, Oslo 1929

Pris kr 100,00

Les mer...

Olav Engelbriktssons rekneskaps­bøker 1532-1538

Ved J.A. Seip, Oslo 1936

Pris kr 100,00

Les mer...

Manuale Norvegicum

Presta handbók

Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi, Vol. I

Ved O. Kolsrud og H. Fæhn, Oslo 1962

Pris kr 170,00

Les mer...

Ordo Nidrosiensis Ecclesiae

Orðubók

Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi Vol. II

Ved L. Gjerløw, Oslo 1968

Pris kr 200,00

Les mer...

Antiphonarium Nidrosiensis Ecclesiae

Sources of the Nidaros Antiphoner

Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi Vol. III
Ved L. Gjerløw, Oslo 1979

Pris kr 200,00

Les mer...

Adoratio Crucis

Manuscript Studies in the Early Medieval Church of Norway

By L. Gjerløw, Oslo 1961

Pris kr 150,00

Les mer...

Caithrem Cellachain Caisil

The Victorious Career of Cellachan of Cashel
or The Wars between the Irishmen and the Norsemen in the Middle of the 10th Century

The original irish text with english translation
by A. Bugge, Christiania 1905

Pris kr 100,00

Les mer...

On the Fomorians and the Norsemen

By Duald Mac Firbis

The original irish text with english translation
by A. Bugge, Christiania 1905

Pris kr 100,00

Les mer...

Norges innskrifter med de yngre runer I

Korpusutgave for norske runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.
Bind I: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland
Ved M. Olsen, Oslo 1941

Pris kr 300,00

Les mer...

Norges innskrifter med de yngre runer II

Korpusutgave for norske runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.
Bind II: Buskerud, Vestfold, Telemark
Ved M. Olsen, Oslo 1951

Pris kr 300,00

Les mer...

Norges innskrifter med de yngre runer III

Korpusutgave for norske runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.
Bind III: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
Ved M. Olsen og A. Liestøl, Oslo 1954

Pris kr 300,00

Les mer...

Norges innskrifter med de yngre runer IV

Korpusutgave for norske runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.
Bind IV: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Ved M. Olsen og A. Liestøl, Oslo 1957

Pris kr 300,00

Les mer...

Norges innskrifter med de yngre runer V

Korpusutgave for norske runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.
Bind V: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms.
Ved M. Olsen og A. Liestøl, Oslo 1960

Pris kr 300,00

Les mer...

Norges innskrifter med de yngre runer VI:1

Korpusutgave for norske runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.
Bind VI, 1. hefte: Bryggen i Bergen, latinske innskrifter.
Ved A. Liestøl, Oslo 1980, opptrykk Oslo 1991

Pris kr 130,00

Les mer...

Norges innskrifter med de yngre runer VI:2

Korpusutgave for norske runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.
Bind VI, 2. hefte: Bryggen i Bergen, forretningsbrev og eiermerker.
Ved I.S. Johnsen, Oslo 1990

Pris kr 230,00

Les mer...

Kongelige og fyrstelige segl

Norske konge-sigiller og andre fyrste-sigiller fra middelalderen.

Ved H.J. Huitfeldt-Kaas og C. Brinchmann, Kristiania 1924

Pris kr 750,00

Les mer...

Verdslige sigiller indtil aar 1400

Illustrert fortegnelse over privatsegl fra middelalderen.

Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, C. Brinchmann og O. Kolsrud, Oslo 1899–1950.

Pris kr 200,- pr. hefte, eller samlet kr 500,-.

Pris kr 0,00

Les mer...

Catalogue of Norse Manuscripts in Edinburgh, Dublin and Manchester

By O. Skulerud, Kristiania 1919

Pris kr 100,00

Les mer...

Regesta Norvegica IX

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind 9 i serien dekker perioden 1405–1419.

Ved G.I. Pettersen, Oslo 2010

Pris kr 300,00

Les mer...

Diplomatarium Norvegicum XXIII

Diplomatarium Norvegicum er en kildesamling av brev og dokumenter som angår Norge, inntil ca 1570.

Ved T. Ulset, Oslo 2011

Pris kr 360,00

Les mer...

Geistlige segl fra Nidaros bispedømme

Bind III i serien Norske Sigiller fra Middelalderen

Ved O. Fjordholm(†), E.B. Hohler, H. Kjellberg og B. Nyquist, Oslo 2012

Pris kr 350,00

Les mer...

Geistlige segl fra Hamar bispedømme

Bind IV i serien Norske Sigiller fra Middelalderen
Ved B. Nyquist, Oslo 2015

Pris kr 350,00

Les mer...

Regesta Norvegica X

Serien Regesta Norvegica gir kronologisk ordnede sammendrag av alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie.
Bind X dekker perioden 1420–1430.
Utgitt ved G.I. Pettersen, Oslo 2015

Pris kr 300,00

Les mer...

Bergens kalvskinn

Jordebok for Bergen bispedømme på 1300-tallet.
Utgitt ved Ole-Jørgen Johannessen, Oslo 2016

Pris kr 400,00

Les mer...

Bergens kalvskinn

Jordebok for Bergen bispedømme på 1300-tallet.
Utgitt ved Ole-Jørgen Johannessen, Oslo 2016

Pris kr 700,00

Les mer...