De eldste østlandske kristenrettene

De eldste østlandske kristenrettene

Norrøne tekster nr. 7

Kristenrettene fra de to østlandske lovområdene Eidsivating og Borgarting er gjengitt både i originaltekst og oversettelse til moderne norsk.

Kristenretten er den delen av de norske lovene som gjelder forholdet mellom Kirken som institusjon og folket. Kristenretten fra de gamle landskapslovene beholdt sin posisjon også etter at Landsloven var vedtatt i 1270-årene. Teksten gir mange konkrete opplysninger om samfunnsforhold. Lovene gir regler om milepæler i menneskelivet, fødsel, dåp, giftermål, død og gravlegging, om kirkebygging og vedlikehold, om lønn for biskop og prest, om helg og fastedager, hva slags arbeid som kan eller ikke kan gjøres på helgedager, om forbud mot barneutbæring og giftermål i forbudte ledd, om seksuell avholdenhet på visse dager og i perioder, om forbud mot trolldom og avgudsdyrkelse.

Utgaven inneholder de håndskriftene vi har overlevert av de eldste kristenrettene for Eidsivating og Borgarting, samt det eneste bevarte fragmentet av den verdslige retten for Østlandet.

Ved E. Fjeld Halvorsen og M. Rindal, Oslo 2008

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00