Den eldre Gulatingslova

Den eldre Gulatingslova

Norrøne tekster nr. 6.

Den eldre Gulatingsloven var den loven som gjaldt for Gulating til den ble avløst av Magnus Lagabøtes landslov i 1274.

Teksten i utgaven gjengis etter DonVar 137 4° som er det eneste nesten komplette håndskriftet av loven. Varianter fra andre håndskrifter med tekstkritisk verdi er tatt med. Utgaven inneholder også de fire fragmentene AM 315 e fol, AM 315 f fol, AM 468 c 12° og NRA 1 B.

Utgaven er ikke utstyrt med oversettelse til moderne norsk.

Ved B. Eithun, M. Rindal og T. Ulset, Oslo 1994.

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00