Diplomatarium Norvegicum XXI

Diplomatarium Norvegicum er en kildesamling av brev og dokumenter som angår Norge og norske forhold, fra den eldste tid inntil ca 1570. Diplomatarium Norvegicum gjengir innholdet i dokumentene ordrett på originalspråket og er et sentralt verk for alle som arbeider med norsk middelaldermateriale.

Til nå er det gitt ut 23 bind med godt 20.000 dokumenter. Av disse er bind 17, 21, 22 og 23 tilgjengelig for salg i nettbutikken.

Diplomatarium Norvegicum XXI består av 2 halvbind + register.

Ved H. Magerøy, register ved F.L. Næshagen, Oslo 1976

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 360,00