En tale mot biskopene

En tale mot biskopene. En sproglig-historisk undersøkelse.

Med faksimile av håndskriftet AM 114 a 4° og diplomatarisk transkripsjon av teksten.

Ved A. Holtsmark, Oslo 1931

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00