Geistlige segl fra Nidaros bispedømme

Geistlige segl fra Nidaros bispedømme;
Bind III i serien Norske Sigiller fra Middelalderen

Boken har som emne det overleverte førreformatoriske seglmaterialet etter geistlige personer og institusjoner i Nidaros bispedømme. I middelalderen omfattet dette bispedømmet de nåværende fylkene Møre og Romsdal, begge Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark, dessuten Herjedalen og kanskje de nordligste bygdene i Østerdalen. Biskopen der hadde fra 1152/53 erkebiskops rang.
Utgiverne har hatt som målsetting å presentere Nidaros-materialet i sin helhet. Det tidligste bevarte seglet fra Nidaros bispedømme er et fragmentarisk avtrykk av et segl som domkapitlet brukte i 1225. De siste seglavtrykkene før reformasjonen er fra 1537. Til sammen omfatter boka 160 geistlige segl, overlevert som avtrykk eller i noen få tilfelle som stamper.
Seglkatalogen er inndelt i følgende kategorier: Erkebiskopsegl, domkapittelsegl, klostersegl, andre institusjonssegl og prestesegl. Den er utstyrt med registre over segleier, utgiversted, personnavn, segltype og symboler.

Utgaven er gjennomillustrert med vakre bilder av seglavtrykk og segltegninger.

Ved O. Fjordholm(†), E.B. Hohler, H. Kjellberg og B. Nyquist, Oslo 2012

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 350,00