Hirdloven

Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn.

Tekst etter håndskriftet AM 322 fol, med oversettelse til moderne norsk.

Hirdloven (Hirdskråen) er en kompilasjon av gammel og ny rett angående hird og riksstyre. Hirden var navnet på den flokken av menn som kongene omga seg med i krig og fred, det vi med et mer moderne uttrykk kan kalle den politiske eliten i landet. Hirdskråen ble til i første halvdel av 1270-årene, og er en sentral kilde til forståelse av Sverre-ættens kongedømme og miljøet rundt Magnus Lagabøte. I Hirdskråen er det bestemmelser om riksstyre og militærvesen, om forholdet mellom hirdmennene innbyrdes og mellom dem og kongen.

Boken inneholder i tillegg til en fyldig innledning, både den gammelnorske grunnteksten og Imsens oversettelse til moderne norsk. Hirdskråen er bevart i en rekke håndskrifter fra 1300-tallet. Her presenteres den antatt eldste teksten, AM 322 fol hånd a, som har sitt opphav i et skrivermiljø på Østlandet ca. 1300.

Ved S. Imsen, Oslo 2000

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00