Kongelige og fyrstelige segl

Kongelige og fyrstelige segl

Bind II i serien Norske Sigiller fra Middelalderen.

Illustrert fortegnelse over de norske kongelige og fyrstelige sigiller fra tiden inntil rundt 1400.

Ved H.J. Huitfeldt-Kaas og C. Brinchmann, Kristiania 1924

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 750,00