Messuskýringar

Messuskýringar

Liturgisk symbolikk frå den norsk-islandske kyrkja i millomalderen

Ved O. Kolsrud, Oslo 1952

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00