Norges gamle Love; annen rekke, IV:1

Norges gamle Love, anden række, 1388–1604

Verket er foreløpig ført fram til 1536.

Bind IV, 1. hefte: Statens lovgivning 1513-1536, med foreløpig innledning.

Ved H. Kjellberg, Oslo 1995

Øvrige bind i serien er også tilgjengelige i nettbutikken:

Bind I: 1380-1447
Bind II: 1448–1482
Bind III 1483–1513

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 300,00