Norges innskrifter med de yngre runer I

Norges innskrifter med de yngre runer
Bind I: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland

Dette er korpusutgaven for yngre norske runeinnskrifter, dvs. runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder. Foreløpig er det kommet ut 6 bind i denne serien.
Bind 1-5 (1941-1960) inneholder nesten alle yngre norske runeinnskrifter som var kjent i midten av 1950-årene.
Bind 6 inneholder yngre runer funnet under utgravning ved Bryggen i Bergen etter brannen i 1955.

Bind I omhandler runeinnskrifter fra Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Ved M. Olsen, med hjelp i forarbeider av S. Bugge, O. Rygh og I. Undseth, Oslo 1941

Bind I er kun tilgjengelig i materie.

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00