Norges innskrifter med de yngre runer II

Norges innskrifter med de yngre runer
Bind II: Buskerud, Vestfold, Telemark

Dette er korpusutgaven for yngre norske runeinnskrifter, dvs. runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder. Foreløpig er det kommet ut 6 bind i denne serien.
Bind 1-5 (1941-1960) inneholder nesten alle yngre norske runeinnskrifter som var kjent i midten av 1950-årene.
Bind 6 inneholder yngre runer funnet under utgravning ved Bryggen i Bergen etter brannen i 1955.

Bind II omhandler runeinnskrifter fra Buskerud, Vestfold, og Telemark.

Ved M. Olsen, med hjelp i forarbeider av S. Bugge, O. Rygh og I. Undseth, Oslo 1951

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00