Norges innskrifter med de yngre runer III

Norges innskrifter med de yngre runer
Bind III: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland

Dette er korpusutgaven for yngre norske runeinnskrifter, dvs. runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder. Foreløpig er det kommet ut 6 bind i denne serien.
Bind 1-5 (1941-1960) inneholder nesten alle yngre norske runeinnskrifter som var kjent i midten av 1950-årene.
Bind 6 inneholder yngre runer funnet under utgravning ved Bryggen i Bergen etter brannen i 1955.

Bind III omhandler runeinnskrifter fra Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Ved M. Olsen, under medv. av A. Liestøl, med hjelp i forarbeider av S. Bugge, O. Rygh og I. Undseth.
Oslo 1954

Bind III er kun tilgjengelig i materie.

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00