Norges innskrifter med de yngre runer V

Norges innskrifter med de yngre runer
Bind V: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms

Dette er korpusutgaven for yngre norske runeinnskrifter, dvs. runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder. Foreløpig er det kommet ut 6 bind i denne serien.
Bind 1-5 (1941-1960) inneholder nesten alle yngre norske runeinnskrifter som var kjent i midten av 1950-årene.
Bind 6 inneholder yngre runer funnet under utgravning ved Bryggen i Bergen etter brannen i 1955.

Bind V omhandler runeinnskrifter fra Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Ved M. Olsen, under medv. av A. Liestøl, med hjelp i forarbeider av S. Bugge, O. Rygh og I. Undseth, Oslo 1960

Bind V er kun tilgjengelig i materie.

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 300,00