Norges innskrifter med de yngre runer VI:1

Norges innskrifter med de yngre runer

Bind VI, 1. hefte: Bryggen i Bergen, latinske innskrifter

Dette er korpusutgaven for yngre norske runeinnskrifter, dvs. runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder. Foreløpig er det kommet ut 6 bind i denne serien.
Bind 1-5 (1941-1960) inneholder nesten alle yngre norske runeinnskrifter som var kjent i midten av 1950-årene.
Bind 6, fordelt på 2 hefter, inneholder yngre runer funnet under utgravning ved Bryggen i Bergen etter brannen i 1955.

Bind VI, 1. hefte, omhandler latinske innskrifter, og innskrifter med Pater Noster og Ave Maria.

Ved A. Liestøl Oslo 1980, opptrykk Oslo 1991

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 130,00