Olav Engelbriktssons rekneskapsbøker 1532–1538

Olav Engelbriktssons rekneskapsbøker 1532–1538

Diplomatarisk utgåve av 7 rekneskapsbøker frå arkivet etter erkebiskop Olav Engelbriktsson:

 1. Sveineløn 1532-1537
 2. Sveineløn i Nederland 1537
 3. Utgifter i Nederland 1537-1538
 4. Rekneskap i Bergen 1536
 5. Landehjelpi 1536-1537
 6. Hollandske båtsmenn 1536-1537
 7. Skipsfolk og skyts på dei hollandske skipi

Ved J.A. Seip, Oslo 1936

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00