Sverris saga

Sverris saga etter Cod. AM 327 4°

Ved G. Indrebø, Kristiania 1920. Opptrykk med rettingar ved J.E. Knirk, Oslo 1981

 Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 250,00