Verdslige sigiller indtil aar 1400

Verdslige sigiller indtil aar 1400

Bind I i serien Norske Sigiller fra Middelalderen.

Illustrert fortegnelse over norske privatsegl fra tiden inntil 1400. Segltegningene er utført av Hakon Thorsen og Eilif Peterssen.

Utgaven er fordelt på 4 dobbelthefter. Hefte 1–2 og 3–4 er utsolgt.

Hefte 5–6 inneholder fortegnelse over segl fra nr. 911 til nr. 1360, med illustrasjoner.
Hefte 7–8 inneholder Fortale og Registre til hele verket.

Heftene selges enkeltvis til kr 200,- pr. dobbelthefte, eller samlet hefte 5–8 for kr 300,-.

Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, C. Brinchmann og O. Kolsrud, Oslo 1899–1950

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 0,00