Kort - karttegning

Motivet er hentet fra Riksarkivets Kart- og tegningssamling. Verøy og Røst slik sogneprest Jochum Althandt i 1723 fremstilte prestegjeldet i en tegning han leverte Kongen i håp om å få et lettere sognekall. Kortet er dobbelt..

Pris kr 15,00

Les mer...

Kort - diplom fra 1388

Motivet er hentet fra Riksarkivets diplomsamling. Riksrådet bevitner at det har valgt Margrete Valdemarsdatter til Norges ”mektige frue og rette husbond” 2. februar 1388. Kortet er dobbelt.

Pris kr 15,00

Les mer...

Kort - Nøstetangen og Aas glassverker

Motivet er hentet fra Riksarkivets privatarkiv 1 Glassverker. En pokal og et brennevinsglass fra Ip Olufsen Weyses modellbok over produkter fra Nøstetangen og Aas glassverker, 1743. Kortet er dobbelt.

Pris kr 15,00

Les mer...

Kort - protokoller

Motivet er hentet fra arkivet etter Statsrådavdelingen i Stockholm. Et håndfast minne om unionstiden med Sverige er de vel tusen protokollene med regjeringsinnstillinger fra tidsrommet 1814-1905. Kortet er dobbelt.

Pris kr 15,00

Les mer...

Kort - tropeuniform

Motivet er hentet fra arkivet etter Utenriksdepartementet. I 1907 fastsatte en kongelig resolusjon hvordan Norske diplomaters uniform skulle være i varme land som Sør-Afrika, Kina, Japan og Malta. Kortet er dobbelt.

Pris kr 15,00

Les mer...

Kort - Jomfruland fyr

Motivet er hentet fra Riksarkivets Kart- og tegningssamling, Fyrdirektoratet. Det gamle fyret på Jomfruland ble oppført i 1838. Byggetegningen fra 1836 er signert O. Arntzen. Kortet er dobbelt.

Pris kr 15,00

Les mer...

Kort - rødt hvitt og blått

Motivet er hentet fra arkivet etter Statsrådsekretariatet. I 1821 innvilget Kong Karl Johan Stortingets krav om et nytt norsk flagg. Kortet er dobbelt.

Pris kr 15,00

Les mer...

Kort - danskesuppe

Motivet er hentet fra Riksarkivets privatarkiv 394 Danskehjelpens suppestasjoner. Utdeling av dansk havresuppe til norske skolebarn kom i gang i november 1943. Dette takkebrevet kom fra en pikeklasse ved Sagene skole i Oslo. Kortet er dobbelt.

Pris kr 15,00

Les mer...

kort - samlepakke

Samlepakke bestående av 8 forskjellige kort.

Porto er inkludert i prisen

Pris kr 70,00

Les mer...