Kort med tegning av Jomfruland fyr

Motivet er hentet fra Riksarkivets Kart- og tegningssamling, Fyrdirektoratet. Det gamle fyret på Jomfruland ble oppført i 1838. Byggetegningen fra 1836 er signert O. Arntzen. Kortet er dobbelt.

Porto er inkludert i prisen

Pris kr 15,00