Kort med bilde av diplom fra 1388

Motivet er hentet fra Riksarkivets diplomsamling. Riksrådet bevitner at det har valgt Margrete Valdemarsdatter til Norges ”mektige frue og rette husbond” 2. februar 1388. Kortet er dobbelt.

Porto er inkludert i prisen

Pris kr 15,00