kort med tegning av Verøy og Røst prestegjeld

Motivet er hentet fra Riksarkivets Kart- og tegningssamling. Verøy og Røst slik sogneprest Jochum Althandt i 1723 fremstilte prestegjeldet i en tegning han leverte Kongen i håp om å få et lettere sognekall. Kortet er dobbelt.

Porto er inkludert i prisen

Pris kr 15,00