Kort med tegning av det norske flagg. Kong Karl Johan har signert kortet med "Gillas Karl Johan"

Motivet er hentet fra arkivet etter Statsrådsekretariatet. I 1821 innvilget Kong Karl Johan Stortingets krav om et nytt norsk flagg. Kortet er dobbelt.

Porto er inkludert i prisen

Pris kr 15,00