Kort med tegnig av diplomat i tropeuniform

Motivet er hentet fra arkivet etter Utenriksdepartementet. I 1907 fastsatte en kongelig resolusjon hvordan Norske diplomaters uniform skulle være i varme land som Sør-Afrika, Kina, Japan og Malta. Kortet er dobbelt.

Porto er inkludert i prisen

Pris kr 15,00