Statsarkivet i Oslo. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2004

Pris kr 75,00

Les mer...

Statsarkivet i Bergen. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2004 

Pris kr 75,00

Les mer...

Statsarkivet i Kristiansand. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2004

Pris kr 75,00

Les mer...

Statsarkivet i Stavanger. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2004

Pris kr 75,00

Les mer...

Statsarkivet i Trondheim. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2005

Pris kr 75,00

Les mer...

Statsarkivet i Tromsø. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2005

Pris kr 75,00

Les mer...

Riksarkivet. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2005

Pris kr 75,00

Les mer...

Statsarkivet i Kongsberg. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2006

Pris kr 75,00

Les mer...

Kunst med kongelig resolusjon

Kommunevåpen i Riksarkivet gjennom hundre år 1898–1998

Av K. Johannessen, Oslo 1998

Pris kr 50,00

Les mer...

Fri religions­utøvelse gjennom 150 år

Om kilder til dissenternes historie. En rapport fra Statsarkivet i Tromsø

Av L. Mykland, Oslo 1997

Pris kr 75,00

Les mer...

Preste- og prostearkiver

En brukerveiledning

Av O. Bjerkås, Oslo 1997

Pris kr 150,00

Les mer...

Eneveldets menn i Norge

Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814

Av T. Weidling, Oslo 2000

Pris kr 300,00

Les mer...

Statsarkivet i Trondheim 1850-2000

Statsarkivet i Trondheim, 1850–2000. En beretning

Av A. Løvlien, Trondheim 2000

Pris kr 75,00

Les mer...

Archivaren, Gud bevar'en!

Henrik Wergeland som riksarkivar

Av J. Herstad, Oslo, Messel forlag, 2008

Pris kr 350,00

Les mer...

Fritt eller bundet?

Det norske rikets selvstendighet gjennom 750 år

Utstillingskatalog, Riksarkivet 2005

Pris kr 75,00

Les mer...

Alf Kiil - Et livsløp blant arkiver

Av L. Mykland, E. Bjørkvik og L. Hamre, Oslo 1998

Pris kr 100,00

Les mer...

"Ti der var papir overalt"

Bevaring og kassasjon av arkiver i norsk lokalforvaltning på 18- og 1900-tallet

Av S. Bringslid, I. Oftedal, M. Press og T. Thime, Oslo 2009

Pris kr 250,00

Les mer...

A Thousand Years of History

Documents from Norwegian Archives
Riksarkivet 2010

Pris kr 175,00

Les mer...

Føderåds­ordningens historie i Norge

Av K. Helland-Hansen,
Oslo 1997
Utgave i pdf-format på CD-ROM

Pris kr 150,00

Les mer...

I Kongens teneste

Militær utskriving frå Bergens stift under Store nordiske krig 1709–1719
Av E. Øvrebø, Bergen 1996

Pris kr 250,00

Les mer...

En arkivpenn som har satt spor

Artikler av Ole Kolsrud
Riksarkivet 2011

Pris kr 300,00

Les mer...

Det norske kanslerembetet

Kompetanse, funksjoner, arkivdannelse og overleveringsveier

Av H. Kongsrud, Riksarkivet 2011

Pris kr 300,00

Les mer...

Arkivteori – en innføring

Av J.H. Marthinsen, Riksarkivet 2012

Pris kr 350,00

Les mer...

I helstatens grep

Kornmonopolet 1735–88

Av J. Herstad,
Tano Aschehoug 2000

Pris kr 250,00

Les mer...

Digital archives in historical research

Gender effects on labour market participation in post-industrial Norway – a quantitative approach

By B. Strand, Riksarkivet 2013

Pris kr 285,00

Les mer...

Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280–1500

Av G.I. Pettersen,
Riksarkivet 2013

Pris kr 325,00

Les mer...

1814 – offisielt og i kulissene

Utstillingskatalog
Riksarkivet 2014

Pris kr 100,00

Les mer...

En prisverdig historiker

Festskrift til Gunnar I. Pettersen
Riksarkivet 2014

Pris kr 250,00

Les mer...

Fiat justitia!

Lagmennene i Norge 1607–1797
Av H.E. Næss, Riksarkivet 2014

Pris kr 350,00

Les mer...

Sentral­admini­stra­sjonen i København og sentral­organer i Norge 1660–1814

Administrasjon og arkiver I
Av A. Nakken, Tano Aschehoug 2000

Pris kr 225,00

Les mer...

En splintret stat

Regjeringskontorene 1940–1945
Administrasjon og arkiver III
Av O. Kolsrud, Universitetsforlaget 2004

Pris kr 300,00

Les mer...

Alt til Norge

Den svensk-norske arkivsaken 1895–1952
Av E. Fure, Universitetsforlaget 2005

Pris kr 225,00

Les mer...

Statsarkivet i Hamar. Dokumentene forteller

Smakebiter fra arkivet.
Riksarkivet 2006

Pris kr 75,00

Les mer...

Maktens korridorer

Regjeringskontorene 1814–1940.
Administrasjon og arkiver II.
Av O. Kolsrud, Universitetsforlaget 2001

Pris kr 300,00

Les mer...

Rekonstruksjon og reform

Regjeringskontorene 1945–2005.
Administrasjon og arkiver IV.
Av O. Kolsrud, Universitetsforlaget 2008

Pris kr 300,00

Les mer...

Å holde på sitt

Det dansk-norske arkivspørsmålet i mellomkrigstiden.
Av A. Nakken, Universitetsforlaget 2006

Pris kr 225,00

Les mer...

Til Underretning for Posteriteten

Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817.
Av T. Thime, Riksarkivet 2016

Pris kr 275,00

Les mer...