Arkivteori – en innføring

Arkivteori – en innføring

Riksarkivarens skriftserie nr. 36

Forfatteren behandler generelle bereper som vitenskap, teori og terminologi i tillegg til faglige sektorer som arkivvitenskapen og dens hjelpevitenskaper, arkivteori, arkivterminologi, proveniens, ius archivi, dokumentbegrepet, autentisitet, innsyn, personvern og taushetsplikt. Han gjør rede for arkivfunksjonenes betydning i et rettssikkerhetsmessig lys. Praktisk kassasjon faller utenfor framstillingen, mens det teoretiske grunnlaget for bevaring, verdilæren, ofres betydelig oppmerksomhet. Han stiller kritiske og nærgående spørsmål både ved sin egen og andre arkivaktørers objektivitet i myndighetsutøvelsen.

Arkivhistorie inngår i arkivteorien. Marthinsen presenterer arkivfaglige konklusjoner fra flere tusen år tilbake; konklusjoner som han hevder fortsatt gyldighet for. Samtidig gir han til beste elementer av ny arkivteori fra det informasjons- og kommunikasjonsteknologiske området. I sin konklusjon beskriver han arkivfunksjonenes rolle i det levende livet.

Av J.H. Marthinsen, Riksarkivet 2012

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 350,00