En arkivpenn som har satt spor

En arkivpenn som har satt spor.
Artikler av Ole Kolsrud

Riksarkivarens skriftserie nr. 35

Førstearkivar Ole Kolsrud i Riksarkivet har vært en av de skarpeste og flittigste pennene i Arkivverket. På feltet arkivteori og kassasjon har han både undersøkt norske tradisjoner og vurdert sentrale synspunkter i utenlandsk faglitteratur – ikke bare for en hjemlig, men også for en internasjonal leserkrets. Med sitt inngående kjennskap til kildematerialet har han skrevet grunnleggende framstillinger om krigstidens arkiver. Han har studert NS-regimets drømmer om ekspansjon på sovjetisk område og London-regjeringens holdning til jødeutryddelsene. I avisspaltene og i faglige fora har han vært en uredd debattant.

Denne samlingen av Ole Kolsruds viktigste artikler kommer ut til hans 70-årsdag.

Riksarkivet 2011

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 300,00