En prisverdig historiker

En prisverdig historiker:
Festskrift til Gunnar I. Pettersen

Riksarkivaren skriftserie nr. 41

Gunnar Ingolf Pettersen har - med noen avbrekk – arbeidet i Riksarkivet fra 1993. Han har laget ny hovedkatalog til Riksarkivets diplomsamling, og han har vært en sentral aktør i å katalogisere Riksarkivets latinske fragmentsamling. I arbeidet som kildeutgiver har han i en årrekke arbeidet med kildeserien Regesta Norvegica, et uvurderlig verktøy for alle som arbeider med eller er interesserte i norsk middelalder. Hans banebrytende forsknings- og arbeidsinnsats på disse feltene gjennom mange år, har gjort at Riksarkivaren ønsket å hedre ham med et festskrift.

I dette festskriftet har atten artikkelforfattere fra flere land levert bidrag:

 • - J. Brendalsmo og A-I. Riisøy: Reida. En diskusjon av dens karakter og opphav
 • - H. Inntjore: Økonomi og godspolitikk i middelalderen: Virksomheten i Nonneseter kloster i Oslo
 • - J.R. Ugulen: Klosteret på Selja i seinmellomalderen
 • - M. Gullick: A fragmentary twelfth-century Norwegian calendar
 • - G. Attinger og Å. Ommundsen: Mi 75 – eller: Er det så nøye med antall linjer?
 • - J. Brunius: Missalet från Högsrum – ett exempel på förstöringen av de medeltida böckerna
 • - T. Weidling og E. Karlsen: Latinske fragmenter og norske stattholdere
 • - T. Ulset: "Með ollum lunnendum": Noen tanker omkring pertinensformelen i norske diplomer
 • - G.I. Leistad:  Vett og uvett: Om trøndske bolmål og verdiforhold før Den store manndauden og en tid etter
 • - P.G. Norseng: Prisregulering og prisdannelse i diskusjonen om den "primitivistiske" vendingen i norsk middelalderforskning
 • - K. Sprauten: Kornpriser ved Røros kobberverk 1730–1760: En refleks av nødsår og gode årringer?
 • - K. Johannessen: Fra hellebard til stridsøks: Rudolf Keyser og den norske løve
 • - O.G. Moseng: "...vandt til orden og diciplin og kan optræ med autoritet ...": Om handlekraft, omsorg og reiser på havet
 • - E. Opsahl: P.A. Munchs vurdering av aristokratiets betydning for norsk historie på 1300-tallet
 • - J. Herstad: Oluf Kolsrud – mannen og arkivene

Redigert av Å. Ommundsen, E. Opsahl og J.R. Ugulen
Riksarkivet 2014

Porto er inkludert i prisen

Pris kr 250,00