Føderådsordningens historie i Norge

Føderådsordningens historie i Norge
Riksarkivaren skriftserie nr. 3

Utgave i pdf-format på CD-ROM

I over 30 år arbeidet Kjeld Helland-Hansen, arkivar og senere statsarkivar i Kristiansand, med avhandlingen Føderådsordningens historie i Norge. Da han døde i 1976, var avhandlingen ennå ufullført. Men det har vært stor interesse for å få den publisert. Denne utgaven består av hovedmanuskriptet så langt det foreligger, i renskrevet form.

Føderådsordningens historie i Norge er den første store undersøkelse av en avtaleordning som var sentral i bondesamfunnet i eldre tid, og som er kjent under mange navn: kår, vilkår, livøre, follog.

Føderådsordningens historie i Norge er produsert både som trykt utgave i 2 bind, og som søkbar pdf-versjon på CD-ROM. Trykt utgave er midlertidig utsolgt.

Av K. Helland-Hansen, Oslo 1997

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00