Fri religionsutøvelse gjennom 150 år

Fri religionsutøvelse gjennom 150 år. Om kilder til dissenternes historie. En rapport fra Statsarkivet i Tromsø

Av L. Mykland, Oslo 1997

Riksarkivarens skriftserie nr. 2

Boken forteller om skriftlige kilder til historien om dissentermenighetene og deres medlemmer. Disse kildene gir opplysninger om fødsel, vigsel og død, men også om livet i menighetene og deres betydning i norsk kultur- og samfunnsliv. Fremstillingen tar utgangspunkt i Troms og Finnmark, men er representativ for hele landet.

I første del av boken presenteres arkivmateriale om dissenterne i offentlige arkiver, mens andre del behandler dissenternes egne arkiver. Boken viser hvordan arkivene gir to ulike beretninger. Den ene er beretningen om hvordan staten har administrert og håndtert de annerledes troende. Den andre er beretningen om hvordan menigheter og trossamfunn har vært sentrale i menneskers religiøse og samfunnsmessige liv, hvordan medlemmene har vært knyttet sammen i felles tro, sammensveiset av at de var annerledes, en minoritet.

Liv Mykland er statsarkivar i Tromsø, og boken er utarbeidet i anledning 150-årsjubileet for Dissenterloven.

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 75,00