Fritt eller bundet?

Fritt eller bundet? Det norske rikets selvstendighet gjennom 750 år

Riksarkivarens skriftserie nr. 22

Fritt eller bundet er en utstillingskatalog laget til Riksarkivets utstilling i nye lokaler høsten 2005. Boken og utstillingen var Riksarkivets bidrag til hundreårsmarkeringen for oppløsningen av unionen med Sverige. 750 år utkrystalliserer seg i 25 dokumenter, som alle er avbildet i boken. Det eldste dokumentet er Eirik Magnussons fullmakt fra 1295 til å inngå en evigvarende vennskapstraktat med Frankrike. Det siste er en traktat mellom Norge og Det internasjonale atomenergibyrået om ikkespredning av atomvåpen fra 1999.

I tillegg har seks forfattere blitt bedt om å drøfte hvilke vilkår Norges rike har hatt gjennom perioder med uavhengighet og uion, med utgangspunkt i tittelen "Fritt eller bundet":

Narve Bjørgo: Frå indre konsolidering til ytre ekspansjon

Øystein Rian: Det norske riket i seinmiddelalderen og tidlig nytid

Eli Fure: Selvstyre og union

Ole Kolsrud og Tor Weidling: Fra unionsoppløsning til NATO-samarbeid

Henrik Syse: Norge - "et lite land i verden"

Riksarkivet 2005

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 75,00