I Kongens teneste

I Kongens teneste.
Militær utskriving frå Bergens stift under Store nordiske krig 1709–1719

Riksarkivarens skriftserie nr. 1

Av E. Øvrebø, Bergen 1996

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 250,00