I helstatens grep

I helstatens grep.
Kornmonopolet 1735–88

Riksarkivarens skriftserie nr. 8

I tidsrommet 1735–88 hadde Danmark monopol på å forsyne det sønnafjelske Norge med kornvarer. Historikeren og nasjonsbyggeren Ernst Sars oppfattet dette monopolet som en ulykke for vårt land, noe som i sterk grad har preget nordmenns oppfatning av unionstiden med Danmark. Men var det en ulykke slik Sars hevdet, og var bestemmelsen i 1735 et typisk uttrykk for uklok helstatspolitikk?

I denne boken diskuterer forfatteren kornmonopolets betydning for kornhandel, kornpriser og nødsår i Norge. Han argumenterer for at grunnen til opphevelsen av monopolordningen ikke primært var å finne i den norske misnøyen. En vesentlig årsak var det at det eneveldige byråkratiet hadde mistet troen på at ordningen tjente rikets og statens interesser.

Av J. Herstad, Tano Aschehoug 2000

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 250,00