Kunst med kongelig resolusjon

Kunst med kongelig resolusjon. Kommunevåpen i Riksarkivet gjennom hundre år 1898–1998

Riksarkivarens skriftserie nr. 5

I denne fremstillingen blir de historiske hovedlinjene presentert, og det blir gitt en oversikt over de viktigste heraldiske reglene og bruken av våpnene. Men fremfor alt gis det eksempler på kommunevåpen, både med tradisjonsrikt innhold og med nyskapte motiver.

Av K. Johannessen, Oslo 1998

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00