Statsarkivet i Trondheim 1850-2000

Statsarkivet i Trondheim, 1850–2000. En beretning

Riksarkivarens skriftserie nr. 10

Da Centralarchivet i Trondhjem begynte sin virksomhet 26. november 1850, var det den første regionale arkivbevaringsinstitusjonen i Norden. Oppgaven var å sikre og bevare arkivmateriale fra Sunnmøre i sør til Finnmark i nord. I dag er Statsarkivet i Trondheim en del av Arkivverket, som består av åtte statsarkiv og Riksarkivet. Det geografiske området til statsarkivet er Møre og Romsdal, trøndelagsfylkene og Nordland.

Beretningen om Statsarkivet i Trondheim gjennom 150 år viser hvordan arbeidet for å bevare arkivmateriale for ettertiden i lange perioder har vært preget av dårlig økonomi og utilstrekkelige lokaler. Den viser også vanskelighetene med å vinne forståelse for at samfunnet har behov for å bevare sine arkiver - både for kulturelle og juridiske behov. Den viser hvordan arbeidets karakter har forandret seg. Økt arkivproduksjon i forvaltningen, og ikke minst moderne teknologi, stiller store og nye krav til statsarkivet.

Av A. Løvlien, Trondheim 2000

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 75,00